Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö [Põllundus] Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

Põllundus 1 [Põllundus 2] Põllundus 3 Põllundus 4 Põllundus 5 Põllundus 6 Põllundus 7 Põllundus 8 Põllundus 9

Khk [Kär]

aas-esi hakatis-jätma kaarutama-kiskuma klaarima-kündma laba-lüsi
maa-nupp odra kook-pink poiss-pöörd raabi kael-raud äkke pulk reha-rüpp
sari-siduma silm-sülesse õsuma tahk-tüü ots vaguma-vöö õiel(i)-üiges