Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö [Põllundus] Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

[Põllundus 1] Põllundus 2 Põllundus 3 Põllundus 4 Põllundus 5 Põllundus 6 Põllundus 7 Põllundus 8 Põllundus 9

Jõe [Kam] Krk

adrahõlm-jätk kaali-kotivõtja kraavitama-kütist tegema lade-lääts maaline-oras
paak-pühkimisluud rabaja-rüga saak-südapõld tagametsamaa-tüve lööma uba-väärused
õitsema-üvama