Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud [Merendus] Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

[Merendus 1] Merendus 2 Merendus 3 Merendus 4

Emm [Hää]

aahvnad-avarii bakovoi vestnik-hööveldama ida-jäärd kaabelkaan-kasvama Kategat-kiviküla
klaar-kordlaev kori-küüs laabe-lapskouski laskma-liit limps-lüdi
maalspikk-meister merehaige olema-muna muntserdama-ouskik paagisaks-Petrograd pidama-pläru
poeg-poutima praht-pump Punane meri-püttpoi raakima-reevima regi-räsakas vihma
saagerdama-snaktous soe tuul-šruber taageldama-tesseldama tigutkargu-tuts tuul
tuule hoog-uugud vaak-vesi vesik-ümberkäija tuul