Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad [Maastik] Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

Maastik 1 [Maastik 2] Maastik 3

Kod Kos Lai [Ote]

aas-järvine kael-kesknik kiltmaa-konts koolnud kotus-kuru kõlbmata-küür
laadak-liivmaa lodu-lätte mülgatus maa-mannermaa metsakurk-mitmesugust moo-mäenurk
mäe osi-mülkasoo neel-ots padristik-puustuse maa põld-pääkraav raba-rägastik