Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine [Märk] Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

Märk 1 [Märk 2]

Krk Krl [Lai]

ajama-häda rääkida ilmarahvajutt-jõrrama kaks koos-kostma krapp-külakrapp laia jutuga-lugu
lõhvard-lärtsima maakeel-mölisema nelja silma all-rääkima sagama-sülg suhu toob taga rääkima-tühi kõne
umbkeelne-ütlemine