Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine [Märk] Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

Märk 1 [Märk 2]

[Krk] Krl Lai

aaveldama-irr jagelema-jürama kaagutama-keetma kell-kuulutus kõhurääkija-küsima
ladina-lööma maha-osatama paarama-räuskama saama-sülgama taba-tühi
umbkeelne-värk õiendamine-ütlema