Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine [Märk] Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

[Märk 1] Märk 2

Hag Jõh [Jäm]

agulema-ilmutama jahvatama-jätma kaagutama-küsima ladusa jutuga-möllima naljasõna-pöörma
rabamokk-rääkimine saama-süüdi-mõistma tagarääkija-türskima uhjutamine-ütlemine