Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine [Märk] Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

[Märk 1] Märk 2

[Hag] Jõh Jäm

aetakse jutt jutu järele-ette habemesse porisema-iseenesele jahvama-jääma tühja jutu alla kaagutama-kiustesõna klaperdama-kuulutus
kõhurääkija-küsima lahke juttu ajama-litakõra Leenu loba-luuletama välja lõbujuttu ajama-lööma sõnakõlksu maakeel-otsima vigu
pada sõimab katelt-plärisema pobisema-rääkima üleliiga saba jutul on taga-sülitama taga naerma-tuumakad sõnad tõendama-uuritama
vadistama-ütluse sisse tulema