Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö [Loomastik] Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

Loomastik 1 Loomastik 2 Loomastik 3 [Loomastik 4] Loomastik 5

[Rõu] Sim Tõs Vai

aeglehmiti-hütt ike-kaur kesaparm-kotkas kriimsilm-künnilind laaspüvi-lüpsma
maa-müürama nahakoi-otsima paat-püvi rahu-röökima saali-sirkhaugas
sisa-süüdik tall-töömehine udar-värkima õhv-üdi