Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö [Loomastik] Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

Loomastik 1 Loomastik 2 [Loomastik 3] Loomastik 4 Loomastik 5

KJn [Krk] Lai

peoleo-püü rabamagu-röövloom saarmas-sitikas soend-süüdik taevahani-tiuter
toakoer-tühimagu udar-ussiviga vaablane-vesirott viga-ürr