Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö [Loomastik] Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

[Loomastik 1] Loomastik 2 Loomastik 3 Loomastik 4 Loomastik 5

Hag [Hel]

aavik-hütt ike-jüri kaakuma-katsatama keerlema-kriimsilm kube-küünik
laast-lüpsma maarik-müürama nagima-otsima paarik(ud)-püü rabelema-röögatama
saarik-sööma taevakits-utu vaakuma-üle