Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus [Linatöö] Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

[Linatöö 1]

Krk Lai Pöi Se [Vig]

aam-austreibunt habras-jäärjä kaal-kauplema kee-kivi kobastama-kutsikas
kõrre maa-kütma laasima-lemmeid laskma leos olema-likku panema lina lina on täis-luu
luudjas-lühike maa-masindama mate-müüm narmas-otsatakud pael-pesa
pidama-püsti raam-rämustama saak-sitke soe-sügisene tagaots-toorest peast
treibunt-umbe minema vahe-viskama vurisema-väät õitsma-ülesse ajama