Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö [Liiklus] Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

[Liiklus 1]

[Lai] Ran

aeroplaan-ike jahekara-kartong kelk-kurin kõhualuserihm-küüt laadal käima-otslaud
painard-plaanu polt-pühade ajal puid vedama raam-raudtugi redel-regi rinnus-rõuk
saadusid vedama-soosild suks-tilisang toitu heinamaale-töövedruvanker vahekara-äkkeid vedama