Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
[Kehakatted] Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

Kehakatted 1 Kehakatted 2 [Kehakatted 3] Kehakatted 4 Kehakatted 5

[Kan] Krk

alplei-haak hame hanisilmä-jätk kaabu-kasukas kate-kott
krae-kübar labane-müts nabamulk-ots pael-puu värv põhi-rüü
saabas-suurätt sõlg-säärenöörid taevas-tükk undruk-vest viina ninnid-ülejakk