Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus [Keha]
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

Keha 1 Keha 2 Keha 3 Keha 4 Keha 5 [Keha 6] Keha 7

[PJg] Ran Sim

abaluud-istmik jala-jõmerane kaapima-kestama kida-kusi kõhleluu-küüs
labajalg-lorisema luine-lüli maakirves-märg naba-nülgima oimukoht-perset laskma
piht-püks rabapüss-seljaroog silm-süli tagant-tüheme koht vader-äkkima