Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus [Keha]
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

[Keha 1] Keha 2 Keha 3 Keha 4 Keha 5 Keha 6 Keha 7

[Ans] Hls

abu-huuli punni ajama ige-kiu Katteta viited kogu-kubemekont kukal-küüs
laba jalg-lööma maas-ots pahempidi pöörma-püsti vaatamine rabapüssi laskma-rüga sakus-sülitsi
tagumine-uuskarv vaade-ülemine silmahammas