Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus [Karjandus] Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

Karjandus 1 [Karjandus 2] Karjandus 3 Karjandus 4

Kod Lai [Lut] MMg Pal Se

aed-hirsik hobu-hobune huuled-jääma kabi-künnitaos laadik-läila
maa-müügima narits-pühik rahu-rüüstama saarik-škiira taos-utt-utt-utt
vahe-öitsiline