Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene [Kalandus] Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

Kalandus 1 Kalandus 2 Kalandus 3 Kalandus 4 Kalandus 5 [Kalandus 6]

Võn [Vän]

aas-hävitama jalg-kivi konu-kühvel lagunema-lööma magu-nöör
ogalas-pistma poeg-püünis raiuma-silmalaud sisikond-süda tahendama-tõusuperu
udi-vitsmõrd võrguhark-võrgutama võrk