Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene [Kalandus] Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

Kalandus 1 Kalandus 2 Kalandus 3 [Kalandus 4] Kalandus 5 Kalandus 6

[Trm] Tõs

aba-elutama haar-hõlm ihes-jüri kaar-kivitama koda-kuusa
kõhualune-künnis laadik-lootsik luts-lõpus madal-müttama natt-otsija
paarima-püüsed rabama-rüsa sage-sügav tagalaskja-tüür udi-viidikas
vimm-ürjandus