Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene [Kalandus] Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

Kalandus 1 Kalandus 2 [Kalandus 3] Kalandus 4 Kalandus 5 Kalandus 6

Ris [Se] Tor

abar-ette halg-istutama jagu-jüraja kaar-kivikabel klaasine-küüs
labidas-lootsik luts-läpatama maasatama-mütt nabavars-ots paarus-püük
raiuma-räbik saak-süvidus tampima-und vaal-vitsasilm voor-võrguriist
võrk võtma-õnn