Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene [Kalandus] Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

[Kalandus 1] Kalandus 2 Kalandus 3 Kalandus 4 Kalandus 5 Kalandus 6

Emm Hls Hää Jõe Kad Khn [Mus] Pöi

aain-jää kaigas-küpsema lahju-nui ogarull-püüs rahe-rüsa
sarv-sööt tabaldama-uss vaalukaigas-üä