Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik [Inimene] Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

Inimene 1 [Inimene 2]

Ksi Pee [Plt] Ran Rõu Se Tür Vai VNg

abielurikkuja-härg irvhammas-jänes kaabakas-koperdama kraapija-künanärija laaberdaja-löri ajama
mammugai-osi pahur-püksid teevad püüli rammetu-südikas tallalakkuja-tüür uhke-veohärg
vibalik-ümber tõmbama