Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu [Ilmastik] Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

[Ilmastik 1] Ilmastik 2 Ilmastik 3 Ilmastik 4

[Hel] Kam Kei

aasta-jüripäev kadripäev-küünlapäev lagunema-lööma maarjapäev-otsima paastukuu-põud
päev päevasapp-rätsak saba-sügisetuul taevaisa-tume tuul
tuulehaga-urb vaatama-öökülm Viited