Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu [Ehitused] Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

Ehitused 1 Ehitused 2 Ehitused 3 Ehitused 4 Ehitused 5 Ehitused 6 Ehitused 7 [Ehitused 8] Ehitused 9

[Var]

laager-lava leer-luuk lõhutud nägu-matt katuse meister-müürlatt naeltoos-näokivi
obadus - otskoogud paar-panema pann-pitskruvi plankaed-putt puu-püülima
raam sae-rennimise saag rihtima-räästas saabel-sihvling siiber-süüe tagasi-tiivaroog
timmratas-tuulik tõmbama ahi-tümmratas uks ulualune-vars kirve veeder akna-vesiveski
veski veskikivi-vits vlahthoogelpeitel-võtma üles vähe-ületsi