Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu [Aeg] Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

Aeg 1 Aeg 2 Aeg 3 Aeg 4 Aeg 5 [Aeg 6] Aeg 7

Lüg Mih Pha Pst [Räp]

aasta-aastaline aeg-aegsasti agu-detsember ealine-esmalt haarama-hämarik
iga-Jüri päev kael-krõõbats kunagi-külv laps-lüpsmine maarjapäev-möödaminev
neli-ots paast-pime pool-päevpäevalt pära-püsima raiskama-rühkima
saama-sünnipäev tagasi-usupüha vahe-vehtima veidi-välk õhe-õlg
äkiline-üürike