Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu [Aeg] Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

Aeg 1 [Aeg 2] Aeg 3 Aeg 4 Aeg 5 Aeg 6 Aeg 7

[Har]

aasta-aastavanune aeg-aegus agu-aur ealine-esmaspäev haiklema-hästi
iga-ise jaagupipäev-jüripäev kaar-kolmekuningapäev konn-küünlapäev laabuma-lühike
maa-minevik mitu põlve-mööda neli-nüüd oige-ots paavli päev-põlvest põlve
päev päevaminek-püsima rahuaeg-rühkima saadik-süsi taevas-tükk
umbe-uudis vaev-valutama vana-vanune vara-väljas õhtu-õhtupool
ähin-äsjane öine-öösi üosevastene-ümber