Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu [Aeg] Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus Ühiskond

[Aeg 1] Aeg 2 Aeg 3 Aeg 4 Aeg 5 Aeg 6 Aeg 7

[Ans]

aasta aastane aeg aega-detsember edasi-esmaspüha
haavalt-hämarik iga-jüripäev kabama-kustuma kuu-küünlapäev laduma-lõugutama
lõuna-lühine maa-mihklipäev minema-minevik minut-mööda napist-nüüdpraegu
oktoober-otse kohe paast-põlv päev päevalt-pühitsema raks-sedamaid
see-sügis taane-tagasi talv-tujuti tulema-tüklik umbes-uus
va-valus vana-värske õhtu-äkisti öö-öösel ühe korra-üürike