Eesti Keele Instituudi
mõisteline sõnavarakartoteek

Kartoteegi tutvustus


Abielu Aeg Aiandus Armuelu Ehitused Heinategu Ilmastik Inimene Kalandus Karjandus Keha
Kehakatted Käsitöö Liiklus Linatöö Loomastik Maapõuevarad Maastik Merelinnud Merendus Mesindus Metsandus
Mõõdud Mängimine Märk Nõidus Nõud Puutöö Põllundus Suguvõsa Sõidukid Taevalaotus Tahtmine
Taimestik Tervis Toitlus Tuli Tundeelu Tunnetamine Töö Usund Veekogud Veesõidukid Viin
Vill Värv Õigus [Ühiskond]

[Ühiskond 1]

Ran Räp Se [Vll]

aeg-avar eesistuja-jääma kaasa-korralik krahv-kütt laadna-lööma
maainimene-mässamine Narva-osanik paiste-päälik rahvas-sündima taat-tiib
toime saama-ustav va-vürst õnnistama-ühemeelne