Väike murdesõnaraamat

ver: 2017-06

Lühikesed read, nt: juudaobõnõ (juudahoppõn) "kiil
sulgudes: variandid, jutumärkide taga kirjakeelne vaste
120 baidi kaupa nullid/ühed, 1 kui sõna vastavas kihelkonnas esines
Kuidas algandmetest teha HTML

Kui te kasutate materjali tootes ja mitte eraisikuna, palun märkige oma ettevõtte/asutuse nimi:

Palun kirjeldage, millises rakenduses alla laaditud materjal kasutust leiab: