Inglise-eesti sõnaraamat

ver: 2017-04

Sõnastiku märgendatud sisu
Sõnastik konverteeritud XDXF formaati, kasutusel lugerite sõnastiku alusena
Sõnastik pööratuna eesti-inglise failiks (teksti kujul). Tarvitusjuhend: kasuta vaid siis kui hädasti vaja.

Kui te kasutate materjali tootes ja mitte eraisikuna, palun märkige oma ettevõtte/asutuse nimi:

Palun kirjeldage, millises rakenduses alla laaditud materjal kasutust leiab: