TUTVUSTUS   OTSIABI   STATISTIKA   KOGUDE LOEND   SEDELITE ÕPETUS (pdf)   SOOME-UGRI TRANSKRIPTSIOON (pdf)

Eesti Keele Instituudi kohanimekartoteek


amb ann ans aud emm hag han har hel hjn hlj hls hmd hää iis jaa jjn jmd juu jõe jõh
jäm jür kaa kad kam kan kei khk khn kir kjn kod koe kos kra krj krk [krl] kse ksi kul
kuu kõp käi kär lai lei lih liivi lng luk lut lüg mar mih mmg muh mus mär nis noa nõo
ote pai pal pee pha phl pil pjg plt plv pst puh pär pöi rak ran rap rei rid ris ruh
rõn rõu räp saa san se sim sjn tln tmr tor trm trv tõs tür urv vai val var vas vdj
vig vil vjg vll vmr vng vor võn vän äks üld

ainult tähed            ekiesvilbastevarep       kaardidfotod       tabelina        

arep2 [eki1] es1 varep1 varep2

kogujad a-k [l-p] r-ü

[1-10] [11-20] [21-30] [31-40] [41-50] [51-60] [61-70] [71-80] [81-90] [91-100]
[101-110] [111-120] [121-130] [131-140] [141-150] [151-160] [161-170] [171-180] [181-190] [191-200]
[201-210] [211-220] [221-230] [231-240] [241-250] [251-260] [261-270] [271-280] [281-285]

[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]


[21] (98457)krl eki1 l-p tagakülg
krl_eki1_a-ü

Lauksaare t
var:Lauksare
liik:p4
khk:krl

[22] (98459)krl eki1 l-p tagakülg
krl_eki1_a-ü

Lauksilla soo, Lauksilla metsavahimaja
var:Lautsilla soo
liik:f2,p4mv
khk:krl

[23] (98461)krl eki1 l-p tagakülg
krl_eki1_a-ü

Lauksilla t
liik:p4
khk:krl

[24] (98463)krl eki1 l-p tagakülg
krl_eki1_a-ü

Laulatusmägi
liik:o1
khk:krl

[25] (98465)krl eki1 l-p tagakülg
krl_eki1_a-ü

Lauritsa kiriku pool
var:Labritse keriku puul
liik:r5
khk:krl

[26] (98467)krl eki1 l-p tagakülg
krl_eki1_a-ü

Leerisoo
liik:f2
khk:krl

[27] (98469)krl eki1 l-p tagakülg
krl_eki1_a-ü

Leeselaan, Leeseoja
var:Liiselaan
liik:f1,h4
khk:krl

[28] (98471)krl eki1 l-p tagakülg
krl_eki1_a-ü

Leesemägi
var:Liise mägi
liik:o1
khk:krl

[29] (98473)krl eki1 l-p tagakülg
krl_eki1_a-ü

Leesjalaan
var:Liisja laan
liik:f1
khk:krl

[30] (98475)krl eki1 l-p tagakülg
krl_eki1_a-ü

Leetuse t
var:Liituse t, Lehtuse
liik:p4
khk:krl


[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]

[1-10] [11-20] [21-30] [31-40] [41-50] [51-60] [61-70] [71-80] [81-90] [91-100]
[101-110] [111-120] [121-130] [131-140] [141-150] [151-160] [161-170] [171-180] [181-190] [191-200]
[201-210] [211-220] [221-230] [231-240] [241-250] [251-260] [261-270] [271-280] [281-285]