[eesti keeles] [in English] [по-русски]

RAHANDUSMINISTEERIUM, riigihalduse ministri valitsemisala

KOHANIMENÕUKOGU

[avaleht] [uudised] [dokumendid] [kohanimenõukogu] [asustusnimed] [arhiiv] [viidad] [Balti jaotis]

Uudised


Üldisi teateid hoitakse sellel leheküljel kuni u 12 kuud, misjärel need lähevad arhiivi.

Kohanimede muutmisest 2017. a haldusreformi käigus

Ülevaade muutunud külanimedest on avaldatud Rahandusministeeriumi veebilehel Rohkem dokumente leiab ministeeriumi kohanimekorralduse lehelt.

Rahandusministeerium on 26. sept 2017 avaldanud lühikese selgituse selle kohta, miks ja kuidas muudetakse Hiiumaal külade nimesid.

Kohanimenõukogu koosolekutest

sh meilikoosolekutest saab ülevaate "Nõukogu" rubriigis.

Ennistatud külanimed

Vastavalt riigihalduse ministri määrustele on 2017. a ennistatud Eestis neli küla: Kiisa küla Põlva vallas, Aarla küla Rägavere vallas, Sootaguse küla Kadrina vallas ja Allikukivi küla Saarde vallas. Kadrina vallas moodustati ajaloolise kohanime alusel Jürimõisa küla. Samuti ennistati Muhu valla Simiste küla nimekuju ja Raikküla valla Kabala küla nimi (vahepeal Tamme küla). Vt täpsemalt „Asustusnimede“ rubriigis.

2017. a haldusreformi käigus tekkivatest samanimelistest külanimedest

Sõltuvalt Vabariigi Valitsuse tehtavatest ühendamisotsustest tekib Eestis kuni 102 samanimelist küla. Kohanimeseaduse kohaselt ei või ühe kohaliku omavalitsuse territooriumil samanimelisi külasid olla. Seadus näeb ette, et kohalik omavalitsus peab nimemuutmise algatama. Samanimelisuse vältimiseks tuleb eelistada senise kohanime täiendamist või muud teisendamist, et uus nimi oleks selgelt eristuv. Arvestades nimemuutmiste suurt mõju Eesti asustusele, andis kohanimenõukogu valdade abistamiseks välja külanimede korrastamise soovitused. Vt täpsemalt „Asustusnimede“ rubriigis.

P. P.
26.06.2021


Uudiste arhiiv


Uudised inglise keeles

Uudised vene keeles