ÜHINENUD RAHVASTE ORGANISATSIOONI
KOHANIMEEKSPERTIDE RÜHM

BALTI JAOTIS


[in English]

ÜRO on 1967. aastast 2017. aastani korraldanud iga viie aasta tagant kohanimekorralduskonverentse, mille eesmärk on edendada häiretu rahvusvahelise suhtluse huvides kindlate normitud kohanimede kasutuselevõttu. Kohanimekorraldus on iga riigi enese ainupädevuses, kuid rahvusvahelise suhtlemise jaoks on vaja kohanimede selgust ja ühemõttelisust ning kohanimeinfo võmalikult vaba levikut. Tähtsamad küsimused, mida arutatakse, on järgmised:

2019. aastast alates täidab neidsamu ülesandeid ÜRO kohanimeekspertide rühm (UNGEGN - United Nations Group of Experts on Geographical Names), mis peab oma istungeid iga kahe aasta tagant. Esimene uue UNGEGNi istung peeti aprillis-mais 2019.

Rühma tegevus rajaneb piirkondlikul koostööl. 1992. a-st alates tegutseb Balti jaotis (Eesti, Leedu, Läti, Poola /a-st 2012/, Venemaa), mille koordineerijad ja esimehed on olnud: 1992–1998 Eesti (Peeter Päll), 1998–2002 Läti (Jurģis Kavacs, Vita Strautniece), 2002–2007 Leedu (Danutė Mardosienė), 2007–2012 Eesti (Aule Kikas), 2012–2017 Venemaa (Marina Morozova), 2018–2021 Läti (Vita Strautniece), aastast 2021 Poola (aseesimehe nimetab Leedu delegatsioon).

Nelja aasta jooksul (2021–2025) koordineerib jaotise tööd Poola, jaotise esimeheks valiti Balti jaotise 21. istungil Tallinnas (virtuaalselt) septembris 2021 Maciej Zych. Aseesimees on Rita Viliuvienė Leedust.

Andmaks ülevaadet Eesti osalusest rahvusvahelises nimekoostöös, on kohanimenõukogu koduleheküljele lisatud Eesti poolt rahvusvahelistel üritustel esitatud inglis- ja venekeelseid dokumente, samuti Balti jaotise enda protokolle jm. Lisaks Balti jaotise tööle on Eesti esindajad vaatlejana osalenud ka Põhjamaade ning Ida-Euroopa, Põhja- ja Kesk-Aasia jaotise istungitel.Tagasi kohanimenõukogu kodulehele


Vt ka


Viimati muudetud: 28.04.2023.