[eesti keeles] [in English] [по-русски]

RAHANDUSMINISTEERIUM, riigihalduse ministri valitsemisala

KOHANIMENÕUKOGU

[avaleht] [uudised] [dokumendid] [kohanimenõukogu] [asustusnimed] [arhiiv] [viidad] [Balti jaotis]

Dokumendid


Riiklik kohanimekorraldus tugineb seadusele ja selle alusel antud rakendusaktidele. Mitmete alljärgnevate õigusaktide viited avavad vastava Elektroonilise Riigi Teataja dokumendi (uues aknas). 1997–2004 kehtinud kohanimeseadus ja selle rakendusaktid on kättesaadaval rubriigis "Arhiiv".

Kohanimeseadus ja rakendusaktid

Kohanimeseadus

Vastu võetud Riigikogus 05.11.2003, välja kuulutatud 13.11.2003, ilmunud RT I, 19.11.2003, 73, 485. Hilisemate parandustega. Vt ka varasemat versiooni.

Rakendusaktid

Lisalugemist

Kohanimepäevad