Head kohanimekorraldusega tegelevad ametnikud,
koduloo-, ajaloo- ja kohanimehuvilised!

Siseministeerium ja kohanimenõukogu korraldavad
neljapäeval, 20. novembril 2008. a algusega kell 11
Võru Instituudi ruumides (Võru, Tartu 48)

VI KOHANIMEPÄEVA.

Osavõtt on tasuta.
Vajalik eelregistreerimine hiljemalt 17. novembril 2008. a
tel 612 51 47 või e-kirjaga aule.kikas@siseministeerium.ee

Päevakava:

10.40-11.00 Saabumine ja hommikukohv
11.00-11.10 Avasõnad Ülo Tulik, Võru maavanem
Väino Tõemets, kohanimenõukogu esimees
11.10-11.30 Ülevaade kohanimenõukogu tegevusest Väino Tõemets, kohanimenõukogu esimees, Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna juhataja
11.30-11.50 Võrukeelsed kohanimed ametlikus pruugis Kaido Kama, Võru Instituudi teadusnõukogu aseesimees
11.50-12.10 Kohanimekorralduse õiguslikud alused ja rahvusvaheline koostöö Aule Kikas, kohanimenõukogu sekretär; Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna peaspetsialist
12.10-12.40 Talunimede muutumisest Peeter Päll, Eesti Keele Instituudi keelekorraldaja
12.40-13.05 Ammõtlikõ talunimmi keelelidsõ ainõ muutuminõ Võromaal Evar Saar, Võru Instituudi teadur
13.05-13.30 Maastikusõnad Võru- ja Setumaa kohanimedes (.doc) Mariko Faster, Võru Instituudi spetsialist
13.30-15.00 Lõunane kohvipaus
15.00-15.20 Loodusobjektide nimedest Võrumaal Uudo Timm, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse keskkonnaregistri büroo juhataja, kohanimenõukogu liige
15.20-15.45 Muistendid Lasva kohanimedest Aini Järvpõld - endine koduloo õpetaja,
Karmen Liping - Kääpa raamatukogu juhataja
15.45-16.10 Mõnda Eesti Vabariigi sünniaastal Võrumaal tegutsenud maakoolide nimedest Uuno Ojala- ajaloolane
16.10-16.30 Meremäe valla üts nulk – Mokornulk Lidia Sillaots, Obinitsa Seto muuseumitarõ koduuurija
16.30-16.45 Võru linna tänavanimed muutuvas ajas Artur Ruusmaa, Dr. Fr. R. Kreutzwaldi  Memoriaalmuuseumi peavarahoidja
16.45-17.05 Kohanimed aadressiandmete süsteemis Mall Kivisalu, Maa-ameti aadressiandmete büroo juhataja
17.05-17.20 Riikliku kohanimeregistri võimalused Aime Renser, Maa-ameti kohanimeregistri peaspetsialist
17.20 Küsimused, vaba mikrofon, lõpetamine


Vt ka pilte: 1, 2.