Head kohanimekorraldusega tegelevad ametnikud,
koduloo-, ajaloo- ja kohanimehuvilised!

Siseministeerium ja kohanimenõukogu korraldavad
reedel, 26. oktoobril 2007. a algusega kell 11
SA-s Ülikoolide Keskus Saaremaal
(Kuressaare, Pargi 5a, II korruse saalis)

V KOHANIMEPÄEVA.

Osavõtt on tasuta.
Vajalik eelregistreerimine hiljemalt 23. oktoobril 2007. a
tel 612 51 47 või e-kirjaga aule.kikas@siseministeerium.ee

Päevakava:

10.40-11.00 Saabumine ja hommikukohv
11.00-11.15 AvasõnadSaare maavanem Toomas Kasemaa; kohanimenõukogu esimees Väino Tõemets
11.15-11.40 Kohanimed kui muistse mõttemaailma kajastajadVallo Reimaa, regionaalminister
11.40-12.00 Ülevaade kohanimenõukogu tegevusestVäino Tõemets, kohanimenõukogu esimees; Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna juhataja
12.00- 12.20 Kohanimekorralduse õiguslikud alused ja rahvusvaheline koostööAule Kikas, kohanimenõukogu sekretär; Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna peaspetsialist
12.20-12.50 Saaremaa nimevara uurides Marja Kallasmaa, Eesti Keele Instituudi vanemteadur
12.50-13.20 Eesti tänavanimede kujunemisloost Peeter Päll, kohanimenõukogu aseesimees, Eesti Keele Instituudi sektorijuhataja
13.20-13.50Kuressaare tänavanimed muutuvas ajasOlavi Pesti, Saaremaa muuseumi teadusdirektor
13.50-14.20Lõunane kohvipaus
14.20-14.50Saaremaa kohanimede kaardistamisestTõnu Raudsepp, AS Eesti Kaardikeskus
14.50-15.20Loodusobjektide nimedest SaaremaalUudo Timm, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse keskkonnaregistri büroo juhataja, kohanimenõukogu liige
15.20-15.50Muhu kohanimede eripärastEda Maripuu, Muhu muuseumi teadur-varahoidja
15.50-16.20 Mõnede Saaremaa kohanimede tekkeloost ja tähendusestKalle Kesküla, koduloolane
16.20-16.40Riikliku kohanimeregistri võimalusedLui Hubel, AS-i Eesti Kaardikeskus GIS-spetsialist, kohanimenõukogu liige
16.40-17.00Avatud diskussioon