Kohanimepäev Virumaal

Toimumise aeg ja koht: 28. oktoober 2005, Lääne-Viru maavalitsuse saal, Kreutzwaldi 5, Rakvere
Korraldajad: Siseministeerium ja kohanimenõukogu
Sihtgrupp: Harju-, Lääne-Viru- ja Ida-Viru maakonna kohalikud omavalitsused, kodu-uurijad jt

Päevakava

9.40- 10.00 Saabumine ja hommikukohv

10.00-10.15 Avasõnad
Lääne-Viru maavanem Urmas Tamm ja kohanimenõukogu esimees Väino Tõemets

10.15-10.45 Eestikeelsed kohanimed maailmas
Hardo Aasmäe, Eesti Entsüklopeediakirjastuse juhatuse esimees

10.45-11.15 Kohanimede muutumisest ja muutmisest erinevatel võimuperioodidel
Odette Kirss, SA Virumaa Muuseumid vanemteadur

11.15-11.45 Kohanimede võlu kirjaniku vaatevinklist
Kalju Saaber, Virumaa kirjanik, Eesti Kirjanike Liidu liige

11.45- 12.15 Kohanimede kogumise tähelepanekuid Virumaal
Eduard Leppik, Virumaa kodu-uurija ja keeleteadlane, Eesti Teaduste Akadeemia Emakeele Seltsi auliige

12.15-12.45 Kohanimekorralduse õiguslikud alused
Aule Kikas, Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna peaspetsialist

12.45-13.30 Lõunane kohvipaus

13.30-14.00 Vähemuskeelsed kohanimed
Peeter Päll, Kohanimenõukogu aseesimees, Eesti Keele Instituudi sektorijuhataja

14.00-14.30 Vähemusrahvuste keeleõigused
Ilmar Tomusk, Kohanimenõukogu liige, Keeleinspektsiooni peadirektor

14.30-15.00 Riikliku kohanimeregistri tutvustus
Lui Hubel, Kohanimenõukogu liige, AS Eesti Kaardikeskus projektijuht

15.00-15.30 Loodusobjektide kohanimedest Ida-Eestis
Uudo Timm, Kohanimenõukogu liige, Keskkonnaministeeriumi Info-ja Tehnokeskuse keskkonnaregistri büroo juhataja

Avatud diskussioon