Kohanimepäev Haapsalus

Toimumise aeg ja koht: 28. oktoober 2004 Haapsalu kultuurikeskus (Haapsalu, Posti 3)
Korraldajad: Siseministeerium ja Kohanimenõukogu
Sihtgrupp: Hiiu, Lääne, Pärnu ja Rapla maakonna kohalikud omavalitsused, kodu-uurijad ja teised huvilised

Päevakava:

10.00 Avasõnad
Epp Mitt, Lääne maavanema kt
Väino Tõemets, Kohanimenõukogu esimees

10.15 Kohanimed kui esiisade pärand
Trivimi Velliste, Riigikogu liige

10.45 Kohanimekorralduse õiguslikud alused
Elvi Sepp, Kohanimenõukogu sekretär, Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna nõunik

11.15 Kohanimed ajaloolistel kaartidel: kus ja milleks?
Tõnis Padu, Lääne Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaarhitekt

11.45 Ridala, Martna ja Kullamaa valla mõisate nimedest
Kalev Jaago, ajaloolane

12.15 Ajalooliste külanimede ennistamisest
Elvi Sepp

12.45 -13.30 LÕUNANE KOHVIPAUS

13.30 Tänava- ja teenimede keelelist nõuannet
Peeter Päll, Kohanimenõukogu aseesimees, Eesti Keele Instituudi sektorijuhataja

14.00 Loodusobjektide kohanimedest
Uudo Timm, Kohanimenõukogu liige, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse loodusbüroo juhataja

14.30 Valdade nimevaliku soovitusi
Peeter Päll, Elvi Sepp

14.45 Riikliku kohanimeregistri tutvustus
Lui Hubel, Kohanimenõukogu liige, AS Eesti Kaardikeskus projektijuht

15.15 Kohanimenõukogu kodulehekülje tutvustus
Peeter Päll

15.30 Vaba mõttevahetus kohanimekorralduse teemal: osalejate tõstatatud probleemide arutelu

Selgituseks: