Kohanimepäev Liivimaa omavalitsustele

Toimumisaeg: 21.oktoober 2003
Koht: Tartu, Aleksandri tn 14, Tartu Maavalitsuse saal, II korrus
Korraldajad: Siseministeerium ja Kohanimenõukogu
Ürituse moderaator: Tiit Sepp
(NB! lingid allpool viitavad esitlusmaterjalidele (PowerPointi või Wordi vormingus))

Päevakava:

10.00 Avasõnad
Tartu maavanema kt Eha Pärn
Kohanimenõukogu esimees, Siseministeeriumi nõunik Tiit Sepp
10.15 Kohanimed kui Eesti ajaloo- ja kultuuripärand
Tartu Ülikooli professor, Tartu Linnavolikogu esimees Aadu Must
11.00 Uus kohanimeseadus ja kohalikud omavalitsused
Kohanimenõukogu sekretär, Siseministeeriumi kohaliku omavalitsuse osakonna nõunik Elvi Sepp;
Kohanimenõukogu liige, Laheda vallavanem Sirje Tobreluts
11.45 Ajalooliste külanimede ennistamisest: milleks ja kuidas?
Võru Instituudi teadur Evar Saar
12.30 Aadressikohtade jm kohanimede keelelised nõuded
Kohanimenõukogu aseesimees, Eesti Keele Instituudi sektorijuhataja Peeter Päll
13.15- 13.45 Lõunane kohvipaus
13.45 Kaitsealuste loodusobjektide nimedest
Keskkonnaministeeriumi Info-ja Tehnokeskuse loodusbüroo juhataja, kohanimenõukogu liige Uudo Timm
14.15 Riigi kohanimeregister: mis? milleks? kuidas kasutada? (presentatsioon)
Eesti Kaardikeskuse ASi arendusvaldkonna juhataja Olev Veskimäe
Kohanimeregistri tutvustus (Lui Hubel)
15.15 Vaba mõttevahetus kohanimekorralduse teemal: kohalike omavalitsuste õigused ja kohustused ning sellest tulenevad rõõmud ja mured