Ülevaade kohanimekomisjoni poolt heaks kiidetud kohanimedest

(1994-1996)

Vabariigi Valitsuse kohanimekomisjon on oma koosolekutel arutanud ja heaks kiitnud järgmised meremadalate rahvapärased nimed:

Senine nimiSoovitatav nimiAsukohtKoosoleku aeg
Afanasjevi madalHaapsi madalLiivi lahes Varbla ranniku lähedal19.12.1996
Andrejevi madalPallinina madalHiiumaa looderanniku lähedal12.12.1994
Buruni madalTammepakkKihnu väinas15.04.1996
Durakini madalMustana madalHiiumaa lääneranniku lähedal12.12.1994
Grivtsovi madalKolga kuivHiiumaa lääneranniku lähedal15.04.1996
KalgrundRüämadalJuminda poolsaare lähedal18.10.1995
Kalmõkovi madalGåssten / Hanekivi madalNoarootsi ranniku lähedal12.12.1994
Kuznetsovi madalPuumetsa madalHiiumaa lääneranniku lähedal12.12.1994
Larini madalSuurkäkkLiivi lahes Varbla ranniku lähedal12.12.1994
Leontjevi madalKaguranna madalNaissaare lähedal18.10.1995
Maksei madalUlgmadalJuminda poolsaare lähedal12.12.1994
Nagajevi madalSöemadalSoome lahe keskosas15.04.1996
Neupokojevi madalKuivalõuka madalHiiumaa lääneranniku lähedal12.12.1994
Petrovi madalTursamadalLiivi lahes, Heinastest loodes18.10.1995
Rodionovi madalUhtju madalSoome lahe keskosas15.04.1996
Sarõts^evi madalUuskuivSaaremaast edelas18.10.1995
Sgibnevi madalGråstengrund / Hallikivi madalNoarootsi ranniku lähedal12.12.1994
Stvornaja madalSihimadalVäinameres18.10.1995
Ts^ernjajevi madalHülkari madalNaissaare lähedal12.12.1994
Ts^ernovi madalMustpankSaaremaast läänes18.10.1995

6. juuli 1995. a koosolekul arutati Keskkonnaministeeriumi kirja (6.06.95 nr 8-5/1850) alusel Naissaare nimesid ja kiideti heaks järgmised kujud:

Ettepandud nimiSoovitatav nimiSeletus
Bletkärri sooTümasoo / Bletkärrisoo saare keskosas
Hülgekari randHülkari randsaare lõunatipp, tulevane puhkeasula
Jorka külaJurka külaajaloolise samanimelise küla kohal saare idakaldal
Järvsaare randJärvsaare randrannaala Väikeheinamaa külast põhjas, saare lääneranniku keskosas
Kasiino küla(Haldja küla)ajalooliste kindlustuste, staapide, punkrite, raudteejaama jms militaarse asula koht, kus säilinud üht suuremat hoonet tuntakse Kasiini nime all
Kunila sooKunila sooSuurmäest põhja pool asuv soo
LõunakülaLõunaküla / Storbynajaloolise samanimelise küla kohal saare läänekaldal
Miinilao asulaMiinimiiniladude, majandus- ja kasarmuhoonete kompleks koos raudteesõlmega saare lõunaosas
Mustametsa luitedMustametsa luitedrannaluidestik tuletornist lõunas, saare läänekaldal
Männiku külaMänniku külasuur sõjaväelinnak koos raudteesõlmega saare lõunaosas Lõunakülast idas
PõhjakülaPõhjaküla / Bakbynajaloolise samanimelise küla kohal saare idakaldal
SavikaldaSavikaldarannapiirkond Jurkast lõunas, saare idarannikul
Sinkarka sooSinkarka soosoo saare keskosas
Storkärki sooStorkärrisooala Suursadamast läänes
SuurmäeSuurmäesaare keskkõrgendik
SuursadamaSuursadampeasadam saare idakaldal
Taani kuninga aedTaani Kuninga aedpuisniit Põhjakülast lõunas
Tuletorni külaVirbi külasõjaväeasula ja punkritevöö tuletorni piirkonnas saare põhjatipul
Väikeheinamaa külaVäikeheinamaa küla / Lillänginajaloolise samanimelise küla kohal saare läänekaldal

15. aprilli 1996. a koosolekul arutati kahte küsimusteringi ja soovitati järgmist:

1) Peeti vajalikuks toetada Endla Looduskaitseala ettepanekut vooluvete nimistu korrastamiseks sellel alal:

2) Eesti rannikumere kohanimede arutelu tulemusel soovitati üldiseks kasutamiseks põliseid eestikeelseid nimesid: