15.12.1998
EKI KNAB

1998. a asulareformiga muutunud asulate nimed
Names of populated places changed with the reform of 1998

(sh liigisõna muutus, nime parandus, rööpnime lisandumine jm / incl. the change of the generic term, correction of spelling, adding a parallel name, etc.)

(Vt ka asulareformi statistikat / See also statistics of the reform)

Endine nimekuju / Former nameUus nimekuju / New nameMaakond / CountyVald / Parish
Alaküla küla Ala küla Hiiumaa Pühalepa
Kajama küla Kajamaa küla Harjumaa Saku
Kiivra küla Kiivera küla Hiiumaa Kõrgessaare
Metsavaara küla Mõtsavaara küla Põlvamaa Veriora
Nohipalu küla Nohipalo küla Põlvamaa Veriora
Raja alevik Raja küla Jõgevamaa Kasepää
Saetamme küla Tamme küla Põlvamaa Orava
Veerksu küla Väike-Veerksu küla Põlvamaa Veriora
Vändramaa küla Vändra küla Põlvamaa Veriora


Kadunud asulanimed / Lost names of populated places

Asula / Populated place Maakond / CountyVald / Parish Märkusi / Notes
Murru küla Jõgevamaa Kasepää jagati Nõmme, Kaasiku ja Metsakülaks / divided into 3 settlements: Nõmme, Kaasiku, Metsaküla