[eesti keeles] [in English] [по-русски]

RAHANDUSMINISTEERIUM, riigihalduse ministri valitsemisala

KOHANIMENÕUKOGU

[avaleht] [uudised] [dokumendid] [kohanimenõukogu] [asustusnimed] [arhiiv] [viidad] [Balti jaotis]

Arhiiv


Kohanimenõukogu ei tekkinud tühjale kohale. Juba 1938. aastal võeti vastu "Koha- ja kinnistusüksuste nimede korraldamise seadus", mis esitas tähtsamad kohanimekorralduse põhimõtted. Seaduse alusel loodi Siseministeeriumi juurde Kohanimede Nõukogu. Nõukogu tollase tegevuse tulemuseks jäi uus valdade nimistu (1938). Suurejoonelised nimede eestistamise kavad jäid küll ellu viimata, kuigi neid jõuti põhjalikult arutada.

2. novembril 1994 moodustas Vabariigi Valitsus kohanimekomisjoni, mis oma esimeseks ülesandeks sai kohanimeseaduse koostamise. Nüüd ei olnud seaduse eesmärgiks enam otseselt nimede eestistamine, vaid põlise nimistu kaitse ja ametliku nimepaneku praktiline korraldamine. Lisaks seaduse eri versioonide arutamisele (neid oli kokku vähemalt 16) jõudis kohanimekomisjon oma koosolekutel käsitleda mitmeid nimeettepanekuid ja anda soovitusi talunimede korrastamiseks.

11. detsembril 1996 võttis Riigikogu vastu kohanimeseaduse, mis jäi järgmiseks kuueks aastaks riikliku kohanimekorralduse suunajaks. 2004. aastast kehtib uus kohanimeseadus.


Kohanimeseadus 2004–2013


Kohanimeseadus 1997–2004


Dokumente kohanimekomisjoni aegadest 1994–1996


Riiklik kohanimekorraldus 1930. aastatel