"Maailma kohanimed"
Koostaja: Peeter Päll
Väljaandja: Eesti Keele Sihtasutus, 1999
ISBN 9985-9218-5-2

Põhiandmed:

 • üle 4200 nimeartikli, mis hõlmavad Eesti-väliseid kohti
 • põhivasted eesti, inglise, prantsuse, saksa, soome, vene ja kohalikus keeles, sealhulgas ajaloolised nimed, kokku ligi 16 000 nimevarianti
 • põhinimede hääldus, algkujud, asukohaviited
 • võõrkeelsete nimede register
 • maailma maade, pealinnade ja riigitähiste tabel
 • u 80 keele hääldus- või ümberkirjutusjuhised
 • võõrnimede kasutamise põhimõtted ja sõnaseletused
 • tõlkijatele, ajakirjanikele, keele- ja reisihuvilistele; kõigile, kel oma töös tarvis kohanimesid teada ja õigesti kasutada
 • täiendused ilmuvad Internetis


SISUKORD

Saateks5.
Nimekirjutuse põhimõisteid 7
Kasutusjuhiseid 19
Lühendid 25
Allikad 27
Sõnastik A--Y 29(lk 29-31, .pdf!)
Võõrkeelsed nimeviited:
 • ladinatähelised nimed
 • 403
 • venetähelised nimed
 • 509
  Maade ja pealinnade nimed ning ISO maatähised 567
  Lühikesi kirjutus- ja hääldusjuhiseid 575(*)
  Sõnaseletusi630

  Vt ka sisukokkuvõtteid inglise, prantsuse ja vene keeles.
  See also summaries in English, French and Russian.


  Interneti-lisad

  Sõnastiku parandused ja täiendused (30.01.2003)

  Süstemaatiline register (kohanimed riikide kaupa)


  Kiri koostajale

  EKI kohanimeandmete avaleht | EKI kohanimeandmebaas (KNAB)

  30.01.2003