LINGUAE avaleht | Päringuvorm | Keelte loend | Andmebaasi ülevaade | Uuendused

Linguae: maailma keeled, kirjad ja rahvad

Uuendused

NB! Alates 27. oktoobrist 2022 kolib Linguae järk-järgult üle Sõnaveebi (andmebaas) ja EKI teatmikku (selgitused ja süstemaatiline register). Kõik parandused ja täiendused tehakse uues andmebaasis. Vana andmebaas on senisel aadressil alles ja jääb kättesaadavaks kuni andmete täieliku ülekandmiseni. Soovitatav on infot vaadata esmajärjekorras teatmiku süstemaatilisest registrist (või Sõnaveebist, kui huvitavad muukeelsed vasted), seejärel vanast andmebaasist.

Vt Linguae uuendused EKI teatmikus

16.09.2013. Põhjalikult üle vaadatud ja täiendatud Aasia, Austraalia ja Okeaania keelkonnad.

11.11.2012. Lisatud kirjade nimetusi, parandatud linke ja korrastatud andmeid.

24.08.2012. Täiendatud Hiina-Tiibeti ja draviidi keelkonda jt, lisatud veel erikeelseid vasteid, lisatud mustlaskeelte alajaotis. Tähtsamaid parandusi: filipino > filipiini, rohindža > rohingja, tausugi > tausuugi, tohaari > tohhaari; hiina keelte puhul hääldusmugandid (gan'i > kani, min'i > mini, wu > uu, xiang'i > sjangi, yue > kantoni) + mõnede India keelte nimetused.

24.07.2012. Täiendatud Euroopa rahvaste nimetusi, lisatud erikeelseid vasteid. Üksikuid parandusi indiaani keelte nimetustes (siuu keeled jm).

31.01.2012. Parandatud (viidi hiljem andmebaasi sisse): Piteå saami keel > Pite saami keel; Umeå saami keel > Ume saami keel. (Vrd Lule saami keel; kõigi nende puhul viitab nimetus jõele, vastavalt Pitele ja Umele, mitte asulatele.)

15.07.2010. Emakeele Seltsi keeletoimkonna otsuse põhjal parandatud: amhari keel > amhara keel; luba keel > Kasai luba keel; lulua keel > Katanga luba keel, masai keel > maasai e masai keel, mustlaskeel e romi keel > mustlaskeel e roma keel.

09.02.2010. otsida saab ka venekeelsete nimetuste hulgast.

05.01.2010. esimene avalik versioon.

Kasvu dünaamika

Versioon Kuupäev Objekte Nimekujusid
1.5 16.09.2013 5600 38 968
1.4 11.11.2012 4573 33 297
1.3 22.08.2012 4510 32 919
1.2 22.07.2012 4385 31 251
1.1 15.07.2010 4237 26 131
1.0 05.01.2010 4236 26 117