24.06.2018

Kohanimeandmebaasi latinisatsioonisüsteemid

Järgnev tabel osutab, milliseid latinisatsioonisüsteeme kasutatakse kohanimeandmebaasis vastavakeelsete kohanimede fikseerimiseks ja kuidas neid esitatakse Interneti-versioonis.

3. veerus on märgitud juhud, kui eesti tekstis kasutatakse oma transkriptsiooni. Mitmete keelte jaoks on sellise tabeli kehtestanud omal ajal vabariiklik õigekeelsuskomisjon (VÕK); paljude kirillitsat kasutavate keelte jaoks on KNABi transkriptsioon loodud seniste transkriptsioonitabelite eeskujul. Kui eesti oma transkriptsioon puudub, viidatakse järgmisele veerule >-märgiga.

4. veerg nimetab süsteemi, mida KNABis kasutatakse vastavakeelse nime kirjutamiseks n-ö esinduskujul. Tähistused on järgmised:

5. veerus kajastub see, kuidas KNABis tagatakse nime originaalkirjapildi taastatavus, st võimalus esitada nime originaalkirjas. Paljudel juhtudel on KNABis kasutusel olev süsteem juba ise transliteratiivne, st pööratav, ja sellisel juhul on lahtris võrdusmärk (=). "KNABi lisamärgid" tähendab seda, et mitmeti tõlgendatavatel juhtudel kasutatakse lisasümboleid (pms keskpunkti ·), võimaldamaks originaalkirjapildi eksitusteta taastamist. Mõnel juhul, nt birma, tai, tiibeti jm kirjade puhul on kasutusel transliteratsioon (tavaliselt ISO või ka KNABi enda oma); neil juhtudel on andmebaasis üks nimi kirjas kahel kujul: "hääldataval" kujul (latinisatsioon) ja transliteratiivsel kujul. Interneti-versioonis transliteratsioon ei kajastu.

6. veerg märgib, millisel kujul näeb nime Interneti-versiooni kasutaja. Kõik nimed on antud esmalt KNABis kasutusel olevas latinisatsioonis. Kümne keele puhul (armeenia, bulgaaria, gruusia, kasahhi, kirgiisi, mongoli, tadžiki, ukraina, valgevene, vene) on lisaks tekitatud ka nime transkriptsioon BGN/PCGNi latinisatsiooni kohaselt. (See jääb siiski lisamata, kui ta langeb kokku põhikujuga.)

Hõlbustamaks ülevaadet selle kohta, millised latinisatsioonisüsteemid on leheküljele lisatud ja milliseid revideeritud, on eraldi lehel ka muutuste kronoloogia. Vt ka üksnes eesti tekstis kasutatavaid transkriptsioonisüsteeme kohanimeandmete avalehel.

Keel Kiri Eesti tekstis KNABis Transliteratiivsuse tagamiseks Esitus Internetis
abasiini kirillitsa ee transkr KNAB 1993 = latinisatsioon / kirillitsa
abhaasi kirillitsa ee transkr KNAB 1993 = latinisatsioon / kirillitsa / BGN/PCGNi latinisatsioon 2011
adõgee kirillitsa ee transkr KNAB 1993 = latinisatsioon / kirillitsa / BGN/PCGNi latinisatsioon 2012
altai kirillitsa ee transkr KNAB 1995 = latinisatsioon / kirillitsa
amhara etioopia > BGN/PCGN 1967, ilma diakriitikuteta BGN/PCGN + KNABi lisamärgid latinisatsioon / etioopia
araabia * araabia > ÜRO 1972 = latinisatsioon / araabia
armeenia * armeenia ee transkr, VÕK 1976 KNAB 1993 = latinisatsioon / armeenia / BGN/PCGNi latinisatsioon 1981
aserbaidžaani ladina > ladina = ladina
assami assami > ÜRO 1972, modif. KNABi lisamärgid latinisatsioon / assami
avaari kirillitsa ee transkr KNAB 1993 = latinisatsioon / kirillitsa / BGN/PCGNi latinisatsioon 2011
baškiiri kirillitsa ee transkr ladina tähestiku kavand 2002 (kohandatud)
= latinisatsioon / kirillitsa
bataki bataki > ladina tähestik
= ladina
bengali bengali > ÜRO 1972, modif. KNABi lisamärgid latinisatsioon / bengali
birma birma > BGN/PCGN 1970 KNABi transliteratsioon 2003 latinisatsioon / birma
bugi bugi > ladina tähestik = ladina
buhidi buhidi / ladina > ladina tähestik = ladina
bulgaaria * kirillitsa > ÜRO 2012 KNABi lisamärgid ÜRO latinisatsioon 2012 / kirillitsa / ÜRO latinisatsioon 1977
burjaadi kirillitsa ee transkr KNAB 1994 = latinisatsioon / kirillitsa
dargi kirillitsa ee transkr KNAB 1993 = latinisatsioon / kirillitsa
dari araabia > ÜRO 1967 (pärsia) KNABi lisamärgid latinisatsioon / dari
dzongkha tiibeti > omaladina 1997 vt tiibeti transliteratsioon latinisatsioon / dzongkha
ersa kirillitsa ee transkr KNAB 1994 = latinisatsioon / kirillitsa
eskimo (Vn) kirillitsa ee transkr KNAB 1994 = latinisatsioon / kirillitsa
eveeni kirillitsa ee transkr KNAB 1994 = latinisatsioon / kirillitsa
evengi kirillitsa ee transkr KNAB 1994 = latinisatsioon / kirillitsa
gagauusi ladina / kirillitsa - KNAB 1995 = ladina
gruusia * gruusia ee transkr, VÕK 1976 KNAB 1993 = latinisatsioon / gruusia / omaladina 2002
gudžarati gudžarati > ÜRO 1972, modif. KNABi lisamärgid latinisatsioon / gudžarati
hakassi kirillitsa ee transkr KNAB 1995 = latinisatsioon / kirillitsa
handi kirillitsa ee transkr KNAB 1994 = latinisatsioon / kirillitsa
hanunoo hanunoo / ladina > ladina tähestik = ladina
heebrea heebrea > ÜRO 2007 ISO 259:1984 latinisatsioon / heebrea
hiina hiina > ÜRO 1977 Unicode latinisatsioon / hiina
hindi devanaagari > ÜRO 1972 KNABi lisamärgid latinisatsioon / devanaagari
hmongi ladina / phahau-hmongi > rahvaladina = rahvaladina
inguši kirillitsa ee transkr KNAB 2003 (= ladina tähestik 1923-1937) = latinisatsioon / kirillitsa
inuktituti Kanada silpkiri > de facto omaladina = latinisatsioon / inuktituti silpkiri
jaapani jaapani > Modif. Hepburn = + Unicode latinisatsioon / jaapani
jakuudi kirillitsa ee transkr KNAB 1995 = latinisatsioon / kirillitsa / BGN/PCGNi latinisatsioon 2012
jidiši * heebrea > KNAB 2016 ISO 259: 1984 latinisatsioon / jidiši
kabardi-tšerkessi kirillitsa ee transkr KNAB 1993 = latinisatsioon / kirillitsa / BGN/PCGNi latinisatsioon 2011
kaja kaja-lii > KNAB 2012 = latinisatsioon / kaja-lii
kalmõki kirillitsa ee transkr KNAB 1994 = latinisatsioon / kirillitsa
kannada kannada > ÜRO 1972, modif. KNABi lisamärgid latinisatsioon / kannada
karaiimi ladina / kirillitsa > KNAB 2002 = latinisatsioon
karakalpaki * kirillitsa / ladina > ladina tähestik (2016) = ladina / kirillitsa
karatšai-balkaari kirillitsa ee transkr KNAB 1995 = latinisatsioon / kirillitsa / BGN/PCGNi latinisatsioon 2011
kareni kareni (birma) > KNAB 2009 KNABi birmapärane transliteratsioon 2009 täiendustega latinisatsioon / kareni
kasahhi * kirillitsa ee transkr, VÕK 1977 de facto omaladina 2004 = latinisatsioon / kirillitsa / BGN/PCGNi latinisatsioon 1979
Kaukaasia väikerahvad - - KNAB 2003 = (transkriptsioon)
khmeeri * khmeeri > ÜRO 1972 KNABi transliteratsioon 1994, muudetud 2003 latinisatsioon / khmeeri
kirgiisi kirillitsa ee transkr, VÕK 1977 KNAB 1981 = latinisatsioon / kirillitsa / BGN/PCGNi latinisatsioon 1979
kirikuslaavi glagoolitsa / kirillitsa > KNAB 2012 = latinisatsioon
komi kirillitsa ee transkr KNAB 1994 = latinisatsioon / kirillitsa
kopti kopti > KNAB 2001 = latinisatsioon / kopti
korea korea > omaladina 2000 (Lõuna-Korea) / McCune-Reischauer 1939 (Põhja-Korea) KNABi transliteratsioon latinisatsioon / korea
korjaki kirillitsa ee transkr KNAB 1994 = latinisatsioon / kirillitsa
kreeka kreeka > ÜRO 1987 ÜRO 1987 transliteratsioon latinisatsioon / kreeka
vanakreeka kreeka > ladina transkriptsioon KNABi lisamärgid latinisatsioon / kreeka
krimmitatari * ladina / kirillitsa >
ladina tähestik 1993
= ladina / kirillitsa
kumõki kirillitsa ee transkr KNAB 1995 = latinisatsioon / kirillitsa
kurdi * araabia / ladina > kurmandži ladina tähestik 1932 = ladina
laki kirillitsa ee transkr KNAB 1993 = latinisatsioon / kirillitsa
lao * lao > BGN/PCGN 1966 KNABi taipärane transliteratsioon 2003 latinisatsioon / lao
leptša leptša > tavapärane (Mainwaring 1876 järgi) = latinisatsioon
lesgi kirillitsa ee transkr KNAB 1993 = latinisatsioon / kirillitsa
limbu limbu > KNAB 2012 = latinisatsioon
lisu lisu / ladina > pinyin = latinisatsioon
makedoonia kirillitsa > ÜRO 1977 KNABi lisamärgid latinisatsioon / kirillitsa
malajalami malajalami > ÜRO 1972, modif. KNABi lisamärgid latinisatsioon / malajalami
maldiivi taana > omaladina 1987 KNABi lisamärgid latinisatsioon / taana
mansi kirillitsa ee transkr KNAB 1994 = latinisatsioon / kirillitsa
marathi devanaagari > ÜRO 1972, modif. KNABi lisamärgid latinisatsioon / devanaagari
mari kirillitsa ee transkr KNAB 1994 = latinisatsioon / kirillitsa
mäemari kirillitsa ee transkr KNAB 1994 = latinisatsioon / kirillitsa
miao (aa-hmao) miao > pinyin = ladina
mokša kirillitsa ee transkr KNAB 1994 = latinisatsioon / kirillitsa
moldova ladina > ladina = ladina
mongoli kirillitsa ee transkr KNAB 1993 = latinisatsioon / kirillitsa / BGN/PCGNi latinisatsioon 1964
klassikaline mongoli * mongoli > KNAB 2007 (cmg, Mongoolias); ÜRO 1977 (mvf, pinyin, Hiinas) KNABi transliteratsioon 2007 (2015) latinisatsioon / mongoli
moni moni (birma) > KNAB 2003 KNABi birmapärane transliteratsioon 2003 latinisatsioon / moni
nanai kirillitsa ee transkr KNAB 1994 = latinisatsioon / kirillitsa
neenetsi kirillitsa ee transkr KNAB 1994 = latinisatsioon / kirillitsa
nepali devanaagari > ÜRO 1972, modif. KNABi lisamärgid latinisatsioon / devanaagari
nivhi kirillitsa ee transkr KNAB 1994 = latinisatsioon / kirillitsa
nkoo nkoo > KNAB 2012
= latinisatsioon
nogai kirillitsa ee transkr KNAB 1995 = latinisatsioon / kirillitsa
oria oria > ÜRO 1972, modif. KNABi lisamärgid latinisatsioon / oria
osseedi kirillitsa ee transkr KNAB 1998 (= ladina tähestik 1923-1938) = latinisatsioon / kirillitsa / BGN/PCGNi latinisatsioon 2009
pandžabi gurmukhi > ÜRO 1972, modif. KNABi lisamärgid latinisatsioon / pandžabi
permikomi kirillitsa ee transkr KNAB 1994 = latinisatsioon / kirillitsa
puštu * araabia > BGN/PCGN1968 KNABi lisamärgid latinisatsioon / puštu
põhjatai tai-thami > KNAB 2012 KNABi transliteratsioon latinisatsioon
pärsia * araabia > ÜRO 1967/2012 KNABi lisamärgid ÜRO latinisatsioon 1967 / pärsia / ÜRO latinisatsioon 2012
serbia kirillitsa > ÜRO 1977 = latinisatsioon / kirillitsa
singali singali > KNAB 1989 (=ÜRO 1972 ettepanek, modif.) KNABi lisamärgid latinisatsioon / singali
sölkupi kirillitsa ee transkr KNAB 1994 = latinisatsioon / kirillitsa
süüria süüria > BGN/PCGN 2011, KNABi modif. = latinisatsioon / süüria
šani šani (birma) > KNAB 2003 KNABi birmapärane transliteratsioon 2003 latinisatsioon / šani
taadi kirillitsa ee transkr KNAB 2012 = latinisatsioon
tabassaraani kirillitsa ee transkr KNAB 2003 = latinisatsioon / kirillitsa
tadžiki kirillitsa ee transkr, VÕK 1977 KNAB 1981 = latinisatsioon / kirillitsa / BGN/PCGNi latinisatsioon 1994
tagalogi ladina / tagalogi (van) > ladina tähestik = ladina
tagbanva tagbanva / ladina > ladina tähestik = ladina
tai tai > ÜRO 2002 ISO 11940: 1998 latinisatsioon / tai
tai-dami * tai-vieti > KNAB 2013 = latinisatsioon
tai-lõõ * uus tai-lõõ > KNAB 2013 = latinisatsioon / uus tai-lõõ
tai-nõa * tai-löö > KNAB 2013 = latinisatsioon / tai-löö
talõši kirillitsa / ladina - KNAB 1998 = latinisatsioon
tamasikti tifinagi > KNAB 2012 = latinisatsioon / tifinagi
tamašeki tifinagi > KNAB 2012 = latinisatsioon / tifinagi
tamili tamili > ÜRO 1972 KNABi lisamärgid latinisatsioon / tamili
tatari kirillitsa / ladina > ladina tähestik 2001 (lihtsustustega)
= ladina / kirillitsa
telugu telugu > ÜRO 1972, modif. KNABi lisamärgid latinisatsioon / telugu
tigrinja etioopia > BGN/PCGN 2007 = latinisatsioon / etioopia
tiibeti tiibeti > ÜRO 1977 (pinyin) Wylie transliteratsioon 1959 latinisatsioon / tiibeti
tšerokii tšerokii > Samuel Worcester (XIX saj I pool) = latinisatsioon
tšetšeeni kirillitsa / ladina
> ladina tähestik 1992 = ladina / kirillitsa
tšuktši kirillitsa ee transkr KNAB 1994 = latinisatsioon / kirillitsa
tšuvaši kirillitsa ee transkr KNAB 1995 = latinisatsioon / kirillitsa / BGN/PCGNi latinisatsioon 2011
tungani kirillitsa ee transkr KNAB 1994 (=pinyin) = latinisatsioon
tõva kirillitsa ee transkr KNAB 1995 = latinisatsioon / kirillitsa
türkmeeni ladina > ladina tähestik 1999 (1993 modif.) = ladina
udmurdi kirillitsa ee transkr KNAB 1994 = latinisatsioon / kirillitsa / BGN/PCGNi latinisatsioon 2011
uiguuri * araabia > ÜRO 1977 (pinyin) KNABi lisamärgid latinisatsioon / uiguuri (araabia) / uiguuri (ladina)
ukraina kirillitsa ee transkr, VÕK 1975 ÜRO 2012 KNABi lisamärgid latinisatsioon / kirillitsa / BGN/PCGNi latinisatsioon 1965
urdu * araabia > ÜRO 1972 KNABi lisamärgid latinisatsioon / urdu
usbeki ladina / kirillitsa > ladina tähestik 1995 = ladina / kirillitsa
vai vai > KNAB 2012
= latinisatsioon
valgevene kirillitsa ee transkr, VÕK 1976 ÜRO 2012 KNABi lisamärgid latinisatsioon / kirillitsa / BGN/PCGNi latinisatsioon 1979
vene kirillitsa ee transkr, VÕK ÜRO 1987 = latinisatsioon / kirillitsa / BGN/PCGNi latinisatsioon 1947

* – Nende tabelite kohta on olemas ka varasem versioon.


Vt ka kohanimede vene transkriptsiooni juhendeid.