Riikide haldusüksused ja nende koodid

(27.09.2020)

Järgnevad lingid annavad väljavõttena kohanimeandmebaasist vastava riigi haldusüksuste loendi; päringutulemused avanevad eraldi aknas. Samas saab ülevaate ka KNABis kasutusel olevatest haldusüksuste koodidest, kui jälgida vastavas tabeliveerus (ADM1, ADM2) olevaid tähistusi.

Iga riigi all on välja toodud haldusüksuste terminid eesti ja vastava riigi keeles (viimane sulgudes ja kursiivis) ning nende liigikoodid KNABis (tavaliselt a1 vms). Terminitele eelneb staatusemärge: ADM1 = 1. järgu (üldjuhul suurimad) haldusüksused, ADM2 = 2. järgu haldusüksused, REG = piirkonnad (ei ole otseselt haldusüksused, ent on kasutusel näiteks haldusüksuste rühmitamisel). Üldjuhul kasutatakse ISO 3166-2 koode või kirjutatakse nimi täielikult välja. Mõnel juhul on kasutatud KNABi oma koode, need on äratuntavad selle poolest, et sisaldavad nii suuri kui ka väikesi tähti. Kui haldusüksustel eraldi koode KNABis pole, on selle kohta tavaliselt märkus.

Soovi korral võib alla laadida kõigi riikide haldusüksuste küljendatud faili (13.08.2013).