Eesti standard EVS 8
INFOTEHNOLOOGIA REEGLID EESTI KEELE JA KULTUURI KESKKONNAS

EVS 8:2000

EVS 8:2008