Mobiilirakendused Androidile

Uudistelugeja

Rakendus loeb eesti keeles ette värskeid uudiseid. Mõeldud Android-operatsioonisüsteemiga telefonidele, vajab tööks internetti. Projektid on võimalik valida kolme sünteeshääle ja erinevate lugemiskiiruste vahel.

Rakendus on abiks, kui soovite ülevaadet uudistest, aga teil pole võimalik telefoniekraani jälgida. Uudiste loetelus on võimalik ettelugemiseks valida üksikuid uudiseid või lasta neid ette lugeda järjest.

Mobiilirakenduse dokumentatsioon ja lähtekood

Installida saab kolmest allikast:

 Google Play poest. Mobiilibrauseriga arendaja kodulehelt QR koodi skännides .

Tundmatute allikate lubamine

Kui installida arendaja kodulehelt, tuleb lubada rakenduste installimine tundmatutest allikatest.

Android 4

Eesti keeles: Navigeeri Menüü -> Seaded -> (isiklik) Turve ja pane linnuke lahtrisse “Tundmatud allikad“.

Varasemad Androidid

Eesti keeles: Navigeeri Menüü -> Seaded -> Rakendused ja pane linnuke lahtrisse “Tundmatud allikad“.

Inglise keeles: To do this, navigate to Menu -> Settings -> Applications and check the box marked “Unknown Sources“.

Androidi TTS API

Eestikeelse kõnesünteesi rakendusvõimaluste laiendamiseks nutitelefonides arendati multiplatvormne HTS-sünteeshääl Androidi TTS API-ks, mille abil saab eestikeelset kõnesünteesi integreerida erinevatesse nutitelefonirakendustesse.

HTS-sünteeshääl Androidile EKISpeak.apk ja lähtekood EKISpeak_src.zip

Uudistelugeja veebis

Loetakse ette 9 värsket uudist erinevatelt väljaannetelt. Valida saab 7 sünteeshääle vahel.

Link:http://heliraamat.eki.ee/uudised/

ELTE - Eestikeelsete elektrooniliste teabetekstide ettelugemise süsteem nägemispuudega inimestele

Link:elte.eki.ee

Tekstilugemissüsteem on mõeldud kasutamiseks nägemispuudega inimestele. Süsteemi saavad kasutada Eesti Pimedate Raamatukogu registreeritud lugejad.

Heliraamatute genereerija

Heliraamatute genereerija ehk tekstide helindajaga saab muuta pikemaid digitaalseid tekste (nt raamatuid) helifailideks leheküljel: http://heliraamat.eki.ee/voxpopuli/.

Esiteks tuleb tekstifail serverisse saata, siis tellida selle ettevalmistus kõnesünteesiks, mille järel on soovi korral võimalik muuta sõnade hääldust. Kui kõik tundub sobivat, võib käivitada kõnesünteesi ja viimaks saadud audiofaili ka alla laadida.

Heliraamatute genereerimise tarkvara lähtekood on kättesaadav https://github.com/indrekhein/, kasutatud sünteeshäälte lähtekood on väljas https://github.com/ikiissel/synthts_et ning võõrnimede ja lühendite häälduse andmebaas on leitav https://github.com/indrekhein/. Tulemused on tasuta kasutatavad kõigile huvilistele.

Põhisõnavara sõnastiku helindamine

Loodud on EKI veebisõnastike helindamisliides, mis võimaldab EELexis koostatava sõnaraamatu veebiversioonis soovitud elemente helindada.

Link:Põhisõnavara sõnastiku näidisversioon märksõnade, muutevormide ja näitelausete helindusega.

Link:Põhisõnavara sõnastik, märksõnad ja muutevormid on diktori poolt sisse loetud, näitelauseid loeb valikuliselt kas eva või tõnu HTS sünteeshääl.

Subtiitrite helindamine

Subtiitrite helindamise ning tele-eetrisse edastamise tarkvaralahenduse eesmärk on ETVs kasutatavate subtiitrifailide alusel kõnesüntesaatoriga helifailide genereerimine ning eraldi helikanalis digitelevisiooni eetrisse edastamine. Ühisprojekti on kaasatud Eesti Keele Instituut (EKI), Eesti Rahvusringhääling (ERR) ja Eesti Pimedate Liit (EPL).

Vt projektist lähemalt https://www.keeletehnoloogia.ee/et/ekt-projektid/subtiitrite-helindamise-ja-tele-eetrisse-edastamise-tarkvaralahendus/subtiitrite-helindamise-ja-tele-eetrisse

Projekti raames on arendamisel võõrnimede hääldusbaas, mille eesmärgiks on subtiitrites esinevate võõrnimede asendamine transkribeeritud kujule. Baas täieneb jooksvalt morfoloogilise analüüsi jaoks tundmatute sõnadega ning selle sisu võib lingvistilise eeltöötluse paranedes muutuda. Valikukriteeriumidest lähtuvalt ei ole mitte kõik baasi kantud sõnad pärisnimed ning ka nende hulgas on suur osa selliseid, mis on kas olemasoleva käändevormid või millele pole eraldi transkriptsiooni tarvis. Hetkeseisuga on üle vaadatud ~14000 pakilisemat hääldust ~55000 baasi kirjest. Siit saate alla laadida hääldusbaasi CSV kujul seisuga oktoober 2014 (14141 + 40108 kirjet).

Subtiitrite helindamise näide.

Subtiitrite helindamise tarkvara allalaadimine

Lae alla pakk utiliitide, hääldussõnastiku ja kahe hts-häälega (kirjeldused failis README), kood helifaili suunamiseks helikaardile ja ja selle dokumentatsioon

Adaptiivne kõnesüntees

Adaptiivse kõnesünteesi kasutusvõimalus huvilistele: kasutaja laadib serverisse üles oma kõnekorpuse ja sellele vastava tekstikorpuse, mille alusel genereeritakse uus sünteeshääl. 

Adaptiivse kõnesünteesi kõnekorpuste salvestusprogramm, mis võimaldab kõnesünteesihuvilisel vähese vaevaga salvestada sünteesi jaoks vajaliku kõnekorpuse. Salvestusprogramm kuvab etteloetavaid lauseid ükshaaval lugeja ekraanile, võimaldab ettelugejal salvestusprotsessi ise juhtida, salvestab kõne ja lõikab helifailid sobivateks tükkideks.

GlottHMM

Originaal GlottHMM vokooder
I0 kuula Ivok kuula
L0 kuula Lvok kuula
M0 kuula Mvok kuula
T0 kuula Tvok kuula

Prosoodiliste parameetrite väärtused dialoogsüsteemides 

Kõnesüntesaator genereerib üldjuhul laia fookusega lauseid (a la vastus küsimusele Mis toimub?). Dialoogsüsteemides struktureeritakse keelelist sõnumit vastavalt sellele, milline info on dialoogipartnerile eeldatavalt juba teada ja millist infot ta lisaks ootab (nt vastused kes-, mis- küsimustele ja mida-küsimustele).Tabelis on rohelisel taustal toodud lauseliikmete (alus, öeldis, sihitis, määrus) oluliste prosoodiliste parameetrite (kestus, põhitoon, intensiivsus) väärtused laia fookusega lausete suhtes. Kõiki neid parameetreid saab kõnesünteesil (HTS, Mbrola, eSpeak) otseste parameetritega juhtida erinevates infostruktuurides, kitsa fookusega lausetes ja inimene-masin dialoogsüsteemides kasutada.

lauseliige kestus (millisekundites)  F0 (pooltoonides) intensiivsus (detsibellides)
kes-küsimus mida-küsimus kes-küsimus mida-küsimus kes-küsimus mida-küsimus
alus 93,2 -28,7 1,48   2,13 -0,76
öeldis   -24,4 -2,17 0,77 -0,64 0,51
sihitis -39,6 71,7 -1,88   0,86 -2,39  2,50 
määrus  -49,7 18,8    -0,65  -1,85  -1,40