Subtiitrite helindamine

Loe pressiteadet.

EKIs on valminud rakendusprogrammide pakett, mille abil toimub 1. juunist 2013 ETV kanalite subtiitrite ettelugemine sünteeshäälega. Kirjutage meile, kui soovite esitada ettepanekuid hääle kvaliteedi, võõrsõnade häälduste või keelelise eeltöötluse kohta. Jõudumööda püüame vastata sisukat arutelu tekitavatele kirjadele, kuid ka üksikmärkused ühe või teise apsaka kohta on teretulnud. Meil pole võimalik vastata teiste kanalite subtiitrite helindamise perspektiivide ja digiboksiga seotud tehnilistele küsimustele.

Kõnesünteesikeskkond koondab endas eesti keele tekst-kõne sünteesi erinevaid variante, rakendusi, liideseid ja muid materjale, mis sünteesimiseks on loodud. Siin saab kuulata erinevaid eestikeelseid sünteeshääli ning laadida neid alla. Siit on võimalik alla laadida ka sünteesi kasutavaid rakendusi nii nutitelefonidele kui arvutitele.

Mis on kõnesüntees?

Tekst-kõne süntees on inimlugemise analoogiks. Vaadeldes lugemist füsioloogia tasandil, näeme, et tegu on väga keeruka protsessiga. Joonisel on esitatud teksti häälega ettelugemise lihtsustatud skeem ja kujutatud inimese füsioloogilised organid, mis on kaasatud lugemisprotsessi.

tekst-kõne

Arvutil imiteeritav lihtsustatud lugemisprotsess eeldab oma sisendis digitaalset teksti. Edasi järgneb teksti lingvistiline töötlus ning siis juba ka sünteesimeetodist sõltuvad etapid, mille tulemusena lõpuks tekib kõne.