[VES] Russian-Estonian dictionary


Query:

in

Sama päring eesti-vene sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 31 artiklit

астрометрия 89 С ж. неод. (без мн. ч.) astr. astromeetria (taevakehade asendi määramine)
графология 89 С ж. неод. (без мн. ч.) grafoloogia (iseloomu määramine käekirja põhjal)
демаркация 89 С ж. неод. (без мн. ч.) demarkatsioon (sõj., pol. piirijoone määramine; med. surnud kudede piiristumine eluskoest)
детерминация 89 С ж. неод. (без мн. ч.) determinatsioon, piiristamine; tingimine, ette ära määramine, määratletus (ka biol.); loog. ahendus
колориметрия 89 С ж. неод. (без мн. ч.) füüs., keem. kolorimeetria (lahuse kontsentratsiooni määramine tema värvuse intensiivsuse järgi)
котировка 72 С ж. неод. maj. koteerimine, koteering (börsihinna määramine); börsil käibimine
локация 89 С ж. неод. lokatsioon (esemete asukoha määramine)
назначение 115 С с. неод.
määramine; назначение на должность ametisse määramine ~ nimetamine, по назначению врача arsti ettekirjutuse järgi, место назначения sihtkoht, назначение перевозок veosihitus;
otstarve, ülesanne, eesmärk, siht, missioon; назначение построек ehitiste ~ hoonete otstarve, отвечать своему назначению oma ülesandele vastama, высокое назначение писателя kirjaniku ülev kutsumus
наказание 115 С с. неод. karistus, nuhtlus (ka ülek.); karistamine, nuhtlemine; заслуженное наказание teenitud karistus, уголовное наказание jur. kriminaalkaristus, высшая мера наказания jur. kõrgeim karistusmäär, в наказание karistuseks, назначение наказания jur. karistuse mõistmine, определение наказания jur. karistuse määramine, подвергнуть наказанию karistama, подлежит наказанию kuulub karistamisele, под страхом наказания karistuse hirmul ~ kartusel, телесное наказание ihunuhtlus, наказание с кем kõnek. on häda kellega;
прямо ~ сущее ~ просто ~ чистое наказание кому, с кем kõnek. igavene nuhtlus
наложение 115 С с. неод. pealepanek, pealepanemine; mat. (kujundite) ühitamine; наложение повязки sideme pealepanemine, наложение шва õmbluse tegemine (ka tehn.), наложение резолюции resolutsioonipanek, resolutsiooni pealdamine, resolveering, наложение взыскания karistuse määramine, наложение штрафа trahvimine, наложение ареста arestimine, наложение запрета (ära)keelamine, keelustus, наложение грима grimmimine, jumestamine, наложение краски värviga katmine, värvimine
обречение 115 С с. неод. (без мн. ч.) liter. (raskele saatusele vm.) määramine; обречение себя на вечное одиночество enda määramine igavesele üksindusele
определение 115 С с. неод.
(обычно ед. ч.) (kindlaks)määramine, kindlakstegemine; jur. tuvastamine, tuvastus; determineerimine, piiritlemine; määratlemine, defineerimine; определение срока tähtaja määramine, определение наказания jur. karistuse määramine, определение времени по солнцу aja (kindlaks)määramine päikese järgi, определение кого на работу van., kõnek. kelle tööle ~ ametisse panemine, определение убытков kahjude kindlakstegemine, определение границ piiristamine, piiride kindlakstegemine, определение глубины sügavuse kindlakstegemine ~ mõõtmine, определение болезни haiguse diagnoosimine, diagnoosipanek, определение вины ~ виновности süü ~ süüdioleku tuvastamine, определение прав и обязанностей õiguste ja kohustuste piiritlemine, определение явления nähtuse piiritlemine ~ määratlemine, определение понятия mõiste määratlemine ~ defineerimine;
määrang, determineering, piiritlus; määratlus, definitsioon; formulatsioon, sõnastus; määrus, otsus (ka jur.); приблизительное определение umbkaudne määrang, определение красоты ilu määratlus, дать определение чему mida määratlema ~ defineerima, определение суда jur. kohtumäärus, определение суда о наложении штрафа jur. kohtu trahvimäärus;
lgv. täiend, atribuut; согласованное определение ühilduv ~ kongrueeruv atribuut
оценка 72 С ж. неод.
(без мн. ч.) hinnangu andmine, hindamine; оценка знаний учащихся õpilaste teadmiste hindamine, оценка качества полевых работ põllutööde headuse ~ kvaliteedi määramine ~ hindamine;
hinne, hinnang; получить хорошую оценку за сочинение kirjandi eest head hinnet saama, положительная оценка positiivne hinnang, оценка погрешности mat. veahinnang, дать оценку чему mida hindama, millele hinnangut andma, дать должную ~ верную ~ правильную оценку õiget hinnangut andma
поверка 72 С ж. неод.
kontroll, kontrollimine; tehn. taatlus, taatlemine (mõõtude v. mõõteriistade täpsuse määramine); поверка времени ajakontroll, первичная поверка esmane taatlus, поверка прибора mõõteriista taatlus, на поверку tegelikult;
loendus; вечерняя поверка õhtune loendus
понижение 115 С с. неод.
alanemine; alandamine, madaldamine; понижение температуры temperatuuri alanemine, понижение цен (1) hindade alandamine, (2) hindade langemine, понижение в должности ametialandus, madalamale ametikohale määramine;
madal koht, madalik, lohk
премирование 115 С с. неод. (без мн. ч.) premeerimine, preemia ~ auhinna ~ autasu määramine ~ andmine
прикидка 72 С ж. неод. (без мн. ч.) kõnek. (silma järgi, umbkaudu) määramine; (mõttes) arvutamine
присуждение 115 С с. неод. (без мн. ч.) кому, чего
jur. (kohtulik) mõistmine, määramine; väljamõist, väljamõistmine; присуждение наказания karistuse määramine, присуждение штрафа trahvi määramine, присуждение алиментов alimentide väljamõistmine;
andmine, määramine; присуждение учёной степени teadusliku kraadi andmine, присуждение премии preemia määramine
причисление 115 С с. неод. (без мн. ч.)
juurdearvamine, juurdearvutus;
(teenistusse) määramine;
kelleks-milleks pidamine ~ lugemine ~ arvamine, kelle hulka ~ kilda arvamine
пробирование 115 С с. неод. (без мн. ч.) proovimine, proovi (kindlaks)määramine; proovipanek
радиопеленгация 89 С ж. неод. tehn. raadiopeilimine (raadiolainete saabumissuuna määramine)
расценка 72 С ж. неод.
(без мн. ч.) hindamine, hinna määramine; расценка товаров kaupade hindamine;
(töö)hinne, (määratud) hind; hinnang; единичная расценка, расценка за единицу продукции maj. toodanguüksuse hinne, повысить расценку maj. hinnet tõstma
расчёт 1 С м. неод.
arvutus; arveldus; arvestus (kõnek. ka ülek.), arvutlus, kalkulatsioon; arve; экономический расчёт majanduslik arvutus, расчёт по прочности tehn. tugevusarvutus, бухгалтерский расчёт maj. arveldus, банковский расчёт maj. pangaarveldus, наличный расчёт maj. sularahas arveldus, sularahas maksmine, безналичный расчёт maj. sularahata arveldus, правильный расчёт õige arvestus, расчёт использования материалов materjali ettearvestamine, materjaliarvestus, расчёт прибылей tulude arvestus, боевой расчёт sõj. lahinguarvestus, расчёт сил и средств jõudude ja vahendite arvestus, расчёт на посадку lenn. maandumisarvestus, расчёт времени ajaarvestus, расчёт времени старта sport stardiaja määramine, stardi ajastamine, проверочный расчёт maj. kontrollarvutlus, tehn. kontrollarvestus, сметный расчёт maj. eelarvearvutlus, расчёт стоимости maksumuse arvutus, kalkulatsioon, расчёт патентной пошлины patendilõivu kalkulatsioon, хозяйственный расчёт maj. isemajandamine, гидрологические расчёты hüdr. hüdroloogilised prognoosid, брак по расчёту mõistuseabielu, из расчёта arvestades, lähtudes, с тем расчётом sellise arvestusega, по моим расчётам minu arvestuste järgi ~ kohaselt, в расчёте на чью доброту kelle headust ~ headusega arvestades, по гнусному расчёту alatutel kaalutlustel, мы с тобой в расчёте oleme sinuga ~ teineteisega tasa, ошибаться в расчётах (oma) arvestuses eksima, принимать в расчёт что mida arvesse võtma, сказать без всякого расчёта ilma mingi tagamõtteta ütlema;
maksmine, tasumine; lõpparve; получить расчёт lõpparvet saama, дать расчёт кому kellele lõpparvet andma;
kavatsus, plaan; поездка не входит в мои расчёты mul ei ole kavas ~ plaanis sõita;
kõnek. kasu, tulu; нет никакого расчёта ехать sõidust ei ole mingit kasu;
ülek. arveteõiendus, kättemaks, kättetasumine; короткий расчёт с кем lühike arveteõiendus kellega;
kokkuhoid, sääst; жить с расчётом kokkuhoidlikult elama;
sõj. meeskond; loetlus; расчёт пулемёта kuulipildujameeskond, расчёт орудия suurtükimeeskond, расчёт гранатомёта granaadiheitjameeskond, строевой расчёт riviloetlus;
sõj., sport paarikslugemine, järjestlugemine; расчёт на первый и второй paarikslugemine, расчёт по порядку ~ по общей нумерации järjestlugemine
спектрофотометрия 89 С ж. неод. (без мн. ч.) füüs. spektrofotomeetria (kehade neelamis-, kiirgamis- ja peegeldamisvõime määramine)
таксация 89 С ж. неод. (без мн. ч.) takseerimine (ka mets.), hindamine; лесная таксация metsatakseerimine (metsa tootlikkuse määramine), визуальная таксация visuaaltakseerimine, silmamõõduline takseerimine, таксация земель maahindamine, maade boniteerimine, таксация урожая viljasaagi (silma järgi) hindamine, таксация рыбных уловов loomuse ~ kalasaagi (ligikaudne) hindamine
тиражирование 115 С с. неод. (без мн. ч.) tiraaži ~ trükiarvu määramine
титрование 115 С с. неод. (без мн. ч.) keem. tiitrimine (tiitri määramine); титрование по методу осаждения sadestustiitrimine
физиогномика 69 С ж. неод. (без мн. ч.) füsiognoomika (iseloomu määramine näojoonte järgi)
хронологизация 89 С ж. неод. (без мн. ч.) liter. ajaline ~ piirdaatumite ~ kestuse määramine; хронологизация неолита neoliitikumi aja ~ ajaline määramine ~ dateerimine
эвальвация 89 С ж. неод. (без мн. ч.) maj. evalveerimine, evalvatsioon (väärtuse v. hinna määramine)
эхолокация 89 С ж. неод. (без мн. ч.) kajalokatsioon (millegi asukoha määramine peegeldunud ultraheli abil)

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur